Υπηρεσία άμεσης αλλαγής μπαταρίας

Η Υπηρεσία ισχύει για το νομό Αττικής και για τις εργάσιμες μέρες και ώρες λειτουργίας του καταστήματος.

Επίσης, η υπηρεσία ισχύει ΚΑΙ για τις αργίες ΚΑΙ για τις ΜΗ εργάσιμες μέρες ΚΑΙ για το ωράριο 7:00π.μ. - 24:00π.μ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, πιθανόν να υπάρξει κάποια επιπλέον χρέωση.